UniproWaarom Systematic Layout Planning?

Een goede fabriekslayout is flexibel en bevordert flow. Al meer dan 25 jaar houden wij ons bezig met het ontwerpen van een fabriekslayout / factory design in 3D.

Samenvattend worden we wel de ‘Binnenhuisarchitect van de fabriek’ genoemd. Een layout tekenen lijkt simpel maar een goede layout ontwerpen is veelal een complex proces. Input van de klant, onze ervaring en een systematische aanpak bepalen samen de kwaliteit van het eindresultaat. De Value Stream Map waarin productie en logistiek concept zijn vervat vormt een belangrijke basis voor de uiteindelijke layout. Bij de layouts onderscheiden we vlekkenplannen/blocklayouts en detail layouts (voor bv, machineaansluitingen, materiaalopstellingen, bouwkundige aspecten, etc.) die op hun beurt weer belangrijke input vormen voor de architect, bouwkundigen, installateurs en tal van andere leveranciers.

Systematic layout plannin 

SLP, Systematic Layout Planning, is een beproefde werkwijze om op een onderbouwde  manier te komen tot een optimale inrichting van uw fysieke bedrijfsprocessen. Ergo-Design integreert SLP in een totaalbenadering waarin ‘Lean’ principes, Logistiek concept en Layout keuzes integraal worden vertaald in een onderbouwd ontwerp.

Samen met u ontwerpen we graag uw toekomst! 3D Visualisatie, Animatie en Simulatie worden daarbij ondersteunend ingezet.