Ergonomische werkplekErgonomische werkplek: de mens centraal

Wanneer de mens een centrale rol vervult in een (lijn)station spreken we van een werkplek. Regelmatig worden we geconfronteerd met klachten resulterend uit een slechte werkplek-ergonomie. Ons doel is natuurlijk om dit zo snel mogelijk te verhelpen maar beter nog om dit te voorkomen. Preventie door een goed werkplekontwerp moet de grondgedachte zijn. Middels een taakanalyse en -allocatie wordt bepaald welke taken door mensen en welke door machines worden uitgevoerd. Vervolgens in samenspraak met uw medewerkers de werkplek ontworpen, rekening houdend met de de technische en ergonomische eisen ‘De menstaken dienen een samenhangend geheel te vormen, niet overbelastend te zijn en adequaat te kunnen worden uitgevoerd door de beoogde medewerkers.

De werkplekafmetingen moeten afgestemd op de medewerkerspopulatie (antropometrie – zie plaatje links -dined.nl TUDelft). De operator dient de juiste informatie op op een overzichtelijke manier op zijn scherm gepresenteerd te krijgen.’ Naast veiligheid, gezondheid en efficiency is ook uw imago als werkgever hiermee gediend. Medewerkers die tot hun 67e of langer door moet werken maken het belang van goede Ergonomie alleen maar groter. Bij het ontwerpen van productie en logistieke werkzaamheden beschikken we over uitgebreide ervaring in het juist afstemmen van de werkomgeving en gereedschappen op de menselijke mogelijkheden. Onze geregistreerde Ergonomen en Industrial Engineers zijn u daarbij graag van dienst voor het realiseren van de perfecte ergonomische werkplek.

Fysieke belasting meten op basis van scoringsmethodieken

Een cijfermatige onderbouwing van de fysieke belasting en daarin te behalen verbetering kan nodig zijn om investeringen in de werkplek/ tooling te onderbouwen. Met een deskundig oog en de juiste methodiek laat Fysieke belasting zich goed uitdrukken in een objectieve score. Door de jaren heen hebben we veel fysiek belastende werkzaamheden mogen beoordelen en verbeteren. Vele scoringsmethodieken worden toegepast (o.a. NIOSH / EAWS / AAWS / AWS light / Belastingsprofielen) om enerzijds de belasting objectief vast te stellen en anderzijds te matchen met de (beperkte) belastbaarheid van de medewerkers (o.a. profielensysteem voor Scania). Uiteraard wordt ook de subjectieve beleving van de medewerkers meegewogen.

Ergonomie Training Engineering die streven naar de beste ergonomische werkplek

De Nederlandse Vereniging van Ergonomie (NVvE)omschrijft Ergonomie als volgt: ”Het vakgebied ergonomie betreft de interactie tussen de mens en de ontworpen technische en organisatorische omgeving. In de product-ergonomie is het streven om gebruiksvriendelijke producten te ontwikkelen en in de productie-ergonomie om mensvriendelijke (productie)-processen te ontwerpen.” Naast sociale doelen kan ergonomie bijdragen aan economische doelen van een organisatie.

Met mensvriendelijke productieprocessen kan een bedrijf de arbeidsproductiviteit verhogen en daarmee belangrijke kostenbesparingen realiseren. Vanwege het groeiend besef van het belang van mensen (klanten en medewerkers) voor het succes van organisaties, kan ergonomie van strategische waarde zijn voor het management van organisaties. Onze geregistreerde Ergonomen (Eur.Erg.) verzorgen al jarenlang ‘in company’ cursussen op het gebied van ‘Ergonomie en Efficiency in Productieomgeving’. Dit zijn praktijkgerichte cursussen voor bedrijven als Philips, Scania, DAF, Holec, Bosch, Shell, NAM, etc. Deelnemers zijn voornamelijk process engineers, production of manufacturing engineers, industrial engineers, arbodienst medewerkers. We bespreken graag uw wensen om met een passend voorstel te komen. U kunt daarbij bv. denken aan:

  • ‘Ergonomie awareness in Productie-omgeving’ 1 dag
  • ‘Ergonomie en Efficiency in Productie-omgeving’ 2 – 4 dagen
  • Achtergrond en gebruik van EAWS 2 – 4 dagen
  • Gebruik van AWS light 1 dag