Ardagh

Ardagh - Levertijd 25% gereduceerd!

ardaghArdagh – Hoogeveen levert recyclebare blikverpakkingen aan fabrikanten van melkpoeder en babyvoeding. Met name door sterk toenemende vraag uit Azië is samen met Ergo Design gestart met het verbeteren van de productieprocessen. Doorlooptijdverkorting, verhoogde leverbetrouwbaarheid en verlaagde voorraden zijn het resultaat.

Value Stream Mapping (VSM) vormde de basis voor toekomst discussies en resulteerde in een meerjarenplan, de ‘LEAN Roadmap’. Focus ligt op doorlooptijdreductie om verspillingen te beperken en klanten tijdig te bedienen. In Productie zijn afspraken gemaakt over hoe en wanneer de (interne) klant beleverd wordt, te monitoren met KPI’s. De resultaten zijn positief: substantiële verbetering van de leverbetrouwbaarheid van de deelprocessen, planmatig werken i.p.v. ‘brandjes blussen’, eindvoorraad verlaging en doorlooptijdreductie met 25%. Binnen de Ardagh Divisie, waar Hoogeveen onder valt, is deze prestatie niet onopgemerkt gebleven gezien de uitgereikte ‘Supply Chain Award’!

Terug naar referenties