cell designCell design

Concurrentie zorgt voor een constante druk op de productiekosten, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid. In het spanningsveld van klant-, bedrijfs- en werknemersbelangen moeten de juiste afwegingen gemaakt worden om het productie-station optimaal in te richten. Efficiënte productie vraagt om een optimale afstemming tussen de taak, de mens en het station. Daarvoor zullen de producten, processtappen, de gebruikte techniek en de benodigde medewerkers in kaart worden gebracht. Volgens een stappenplan worden samen met de betreffende engineers en productiemedewerkers de juiste keuzes gemaakt om tot een efficiënt opererend werkplekontwerp (of cell design) te komen waarin goede productkwaliteit en ergonomie geïntegreerd zijn.

Industriële cell design voor de optimale werkplek

Vanuit decennia lange ervaring in het Werktuigbouwkundig ontwerpen, Procesbeheersing (6 sigma) en Ergonomie zijn we u graag van dienst bij het ontwerpen en optimaliseren van uw industriële werkplekken. Waar gewenst begeleiden we het traject tot en met implementatie.