Modine

Simulatie picking Robots

ModineModine in Uden heeft een machine van Z-tech in gebruik genomen voor de productie van oliekoelers en watergekoelde luchtkoelers voor in auto’s. Het benodigd aantal robots in de nieuwe machine is bepaald aan de hand van een Simulatie-model van Ergo-Design. Dat leverde tevens het inzicht op hoe alle robots zo effectief mogelijk in te zetten.

De koelers bestaan, afhankelijk van het type, uit een twintig- tot veertigtal aluminium lamellen en turbulators, die door drie robots in de juiste volgorde in een mal worden gestapeld. De robots moeten deze plaatjes van vier aaneengesloten rijen transportbanden picken. “Het gaat om enorme volumes. De uitdaging was een hoge snelheid en trefzekerheid van de robots te realiseren”, zegt directeur Tanno Zuidema van Z-tech. “Voor de eerste twee robots is het picken eenvoudig. Bij de derde robot ontstaat een legpuzzel aan plaatjes.” Door een simulatie van Ergo-Design kwam men tot het inzicht dat de transportband bij de derde robot minder snel moest lopen en dat een accumulatorband nodig was om het ontstane gatenpatroon in te dikken. De plaatjes zijn dan langer in het bereik van de derde robot, zodat deze altijd het plaatje kan pakken dat hij nodig heeft. De derde robot is daardoor 99% van de tijd effectief. “Zonder simulatie hadden we dit mooie resultaat nooit kunnen realiseren en waren meer robots nodig geweest, met elk een veel lagere bezettingsgraad. Vermoedelijk zouden we op nog niet de helft zijn uitgekomen”, zegt production engineer Pieter-Jan Broeksteeg van Modine. “Het verlies aan capaciteit en materialen is daardoor minimaal. We zijn erg enthousiast over deze werkwijze. Er rolde meteen een concept uit waarmee we de machine kregen die we beoogden. In de ontwerpfase van dit type complexe machines moet je standaard met simulatie werken.”

Terug naar referenties