Philips Shavers

Shaver body-assemblagelijn

Philips ShaversVoor de nieuwe NIVEA-FOR-MEN scheerapparaten is bij Philips in Drachten een nieuwe body-assemblagelijn gerealiseerd. Ergo-Design heeft voor deze lijn samen met Philips en een toeleverancier een gestandaardiseerde modulaire robotcel ontwikkeld.

Deze body-assemblagelijn heeft een hoge mate van automatisering en is gebaseerd op een gestandaardiseerde robotcel. Hierdoor is het mogelijk, als een modulenbouwdoos, uit verschillende cellen een lijn op te bouwen. Besturing en transportsystemen zijn daarbij modulair ‘knoopbaar’. Met deze modulaire bouw blijft de lijn ook in de toekomst flexibel. Afhankelijk van de producten kan de volgorde van de cellen worden aangepast, of kunnen cellen worden toegevoegd of weggelaten. Philips Drachten heeft de gestandaardiseerde cel in meer projecten toegepast, waardoor er een nieuwe standaard is ontstaan voor modulaire bouw van productielijnen. Om te komen tot een gestandaardiseerde cel voor het hele bedrijf heeft Ergo-Design de specificatie opgesteld en de realisatie plus acceptatietesten begeleid.

Terug naar referenties