Productie en logistiek Masterplan

Productie en logistiek Masterplan

Gemiddeld eens in de 5 tot 10 jaar staan bedrijven voor de keuze doorgaan op de huidige incrementele groeiroute dan wel de horizon verkennen en een nieuwe route uitstippelen. Niets doen betekent het risico nemen op vastlopen in logistieke spaghetti en onvoldoende adequate huisvesting of productiemiddelen. De horizon verkennen vereist echter een moment van bezinning en een integrale kijk op de toekomst. Een bedrijfsplan met daarin een visie, te verwachten producten en verkopen, ‘make or buy’ beslissingen, investeringen.

 

Van strategisch bedrijfsplan tot een productie en logistiek Masterplan

Zo’n strategisch bedrijfsplan zal op tactisch niveau moeten worden vertaald in een Productie en Logistiek Masterplan. Productie en Logistiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden net als Materiaal en Informatie stroom. Belangrijk onderdeel van zo’n plan is het vaststellen van de toekomstige waardestroom (valuestream). Deze leidt tot een Blueprint voor de fysieke en informatiestroom. Indien deze in finale vorm bekend is kan de Factory Layout voor de bouwstenen als warehouse, fabricage en assemblage worden vastgesteld. De eisen en randvoorwaarden geven de beschikbare vrijheid aan. De toetsingscriteria maken het mogelijk om de alternatieven onderbouwd tegen elkaar af te wegen. Uiteindelijk resulteert dat in een uitgewerkt en onderbouwd Productie en Logistiek Masterplan dat gefaseerd ingevoerd kan gaan worden op basis van een uitgewerkt Migratieplan.