Lean tools

Lean tools inzetten vergt een cultuuromslag

Lean Manufacturing is inmiddels een begrip dat weinig toelichting meer behoeft. Het als bedrijf ‘Lean’ worden is voor velen een lange en moeizame route die niet altijd even succesvol verloopt. Het is dan ook verstandig om samen met een ervaren partij vast te stellen waar je staat (Lean audit), wat je ambitie is en welk tijdpad daarbij realistisch is. In een Lean Roadmap worden de plannen geconcretiseerd en voorzien van een planning en een rolverdeling.

 

 

 

Lean tools inzetten vergt een cultuurverandering

Lean worden en lean tools inzetten vergt een cultuurverandering die binnen het eigen bedrijf moet gaan plaatsvinden, een eigen organisatie vereist en waarbij buitenstaanders hooguit kunnen faciliteren. Het is als leren lopen, iemand laat zien hoe het kan (Lean Referentie bezoek), vervolgens krijg je de basis aangereikt in een Lean Training en vervolgens zal de Lean Facilitator je aan de hand nemen voor de eerste stappen. Als je hand wordt losgelaten staat de Facilitator als Lean Coach aan de zijlijn om je te adviseren. Tijd om te veranderen en volharden zijn belangrijke succesfactoren. Lean Tools als Kaizen, Continu Verbeterteams, Value Stream Mapping, Visual management (scoreborden CIP corners en dagelijks overleg) worden ingezet ter ondersteuning. We denken graag samen met u na over een passende route of ondersteuning bij bepaalde stappen.