lean management filosofie bij Ergo-Design B.V.

Lean management bij Ergo-Design

Al meer dan 25 jaar levert Ergo-Design B.V. Industrial Engineering support aan vele bedrijven in de maakindustrie, waaronder koplopers in Lean manufacturing. Ontwerp en optimalisatie van productie en logistieke processen ondersteunen we met innovatieve tools en kennis van Lean Management. We zijn daarom naast 'binnenhuisarchitect van de fabriek' ook gesprekspartner in visie discussies, initiator en coach van verandering en training in de organisatie. We begrijpen heel goed dat het uiteindelijk de organisatie is die het succes moet gaan realiseren. 

Ons Lean Management stappenplan: van digital factory naar implementatie op de werkvloer

Na een nulmeting in de vorm van een Lean audit wordt samen met u een LEAN Roadmap opgesteld. Deze roadmap wordt gebaseerd op uw (productie)visie en omvat een Opleidings- en Implementatieplan op maat. Om de cultuur in de organisatie te veranderen vormen deze elementen een zeer belangrijk fundament. Het unieke in onze benadering is dat we fysieke en organisatieverandering hand in hand laten gaan. Wij ondersteunen u bij:

  • het opstellen van Masterplannen voor Productie- en Logistiek;
  • het ontwerpen van een nieuwe Fabriekslayout, Productielijnen en Logistieke concepten;
  • het optimaliseren van Efficiency, Logistiek, Kwaliteit en Ergonomie;
  • logistieke simulatie studies en Smart Scheduling applicaties; taktklokken en digitale scoreborden.

Gezamenlijk met onze klanten werden onder meer de volgende resultaten geboekt:

  • Verbetering efficiency met 100%
  • Doorlooptijdverkorting van 1 week tot 0.5 uur
  • Voorraadverlaging met meer dan 30%
  • Kwaliteitsverbetering; van 75% naar 100%
  • Leverbetrouwbaarheid van ca 60% naar 95%
  • Medewerkers die Continu Verbeteren

We maken graag een afspraak om met u van gedachten te wisselen over uw lean management.